Brannøvelse på Toyota Hokksund

Nerpuz As har gjennomført en vellykket brannøvelse for de ansatte ved Toyota Hokksund.

Temaet denne kvelden var både teoretisk- og praktisk øvelse. Instruktørene Knut Rønning og Rune Ottem har lang erfaring innenfor brannvern og kursvirksomhet.

Vi gikk igjennom internkontroll og branninstruks for objektet. Den praktiske delen av øvelsen ble gjennomført med evakuering av øvings-dukke i en røyklagt verkstedhall.

De ansatte viste stor iver og interesse, og er nå bedre forberedt dersom det skulle oppstå en brann.

Den ideelle øvelsen er etter min vurdering en kombinasjon av teori og praktisk trening. Man kan rett og slett ikke få trent nok.

Knut Rønning, instruktør