Nerpuz avholdt kurs på Quben på Kongsberg i dag. Kursholder Rune Ottem fra Nerpuz Brannsikring holdt sertifiserings-kurs i Varme Arbeider for engasjerte og blide kursdeltakere.

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utøvelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk Brannvernforening. Vi har har atorisert kursholder. Ta kontakt dersom du eller dine ansatte trenger kurs i Varme arbeider.

–Kurset gir oss nyttig påfyll og repetisjon av kunnskap vi kanskje tar litt for gitt i hverdagen, forteller Stian Førli ved Mobile Autopartner.

Dette er varme arbeider: Alle arbeidstakere som utfører arbeid som skaper gnister, varme eller andre typer arbeid som kan være brannfarlig må hvert femte år gjennomføre lovpålagt resertifisering i «varme arbeider».

Forebyggende

12 ansatte fra bilbransjen i Kongsberg og Hokksund var samlet for en oppfriskning i varme arbeider. Kurset omfatter blant annet brannteori, bruk av sikkerhetsutstyr og lover og forskrifter. Med en stor økning i antall elbiler på veiene er det viktigere enn noen gang å tenke forebyggende brannsikkerhet.

Viste du at:

Når det arbeides på elbiler og høyspent skal elbilen gjerdes inn på verkstedet. Alle bilverksteder har også store branntepper beregnet for elektriske kjøretøy.

Les mer om våre kurstilbud her.

– Nerpuz gir oss kunnskapen vi trenger for å jobbe med «varme arbeider»

Rune Beisland, Servicemarkedssjef Mobile Autopartner.

–Vi arbeider stadig mer på elbiler og høyspent i det daglige. I tillegg til kursene vi har fra produsentene er det veldig nyttig å få frisket opp litt. Vi ser jo at flere ting har endret seg bare siden forrige gang vi deltok på dette kurset, forklarer Teknisk stedfortreder, Alexander Mathieson ved Mobile Autopartner.

Sender alle på kurs hos Nerpuz

Toyota Kongsberg/Hokksund har benyttet seg av Nerpuz til kursing i flere år. HMS og miljøansvarlig Vibeke Smith forteller at en stor del av arbeidsstokken blir sendt på resertifiseringen.

– Det handler om å tenke forebyggende og å ta vare på de ansatte og arbeidsplassen vår.

Vibeke Smith, HMS og miljøansvarlig Toyota Kongsberg/Hokksund.

–Selv om det er min fjerde gang på kurs lærer jeg stadig noe nytt. For oss var det veldig nyttig at alle deltakerne denne gangen kom fra bilbransjen, da blir det enda mer nyttig og relevant. Det er jo også litt «action» å teste ut forskjellige typer brannslukkere, heldigvis er det veldig sjeldent vi faktisk får bruk for dette, avslutter Glenn Dammen fra Toyota Hokksund.

Eiendomsutvikler Morten Hotvedt brenner for byutvikling. –Jeg tror på engasjement, det er derfor jeg velger å stikke meg frem i debatten om utviklingen av Kongsberg sentrum.

Må slutte å vente på kommunen

Morten forteller at interessen for byutvikling har blitt til underveis mens han har jobbet med forskjellige prosjekter.

–Vi sitter gjerne og venter på at kommunen skal foreta seg noe. Det er helt feil innstilling mener jeg. Kommunen gjør veldig mye bra, men kan ikke gjøre alt alene. Derfor tror jeg det er viktig at gårdeiere og privat næringsliv kommer enda mer aktivt på banen. Både med kapital og ikke minst gjennomføringsvilje, understreker Morten.

Gjennom Kongsberg Agenda inviterte Morten graffitikunstneren Eric Ness til byen for å se på hvordan graffiti kan være en del av det å forskjønne og urbanisere bybildet.

–Vi har sett det i Drammen, vi ser det også i store verdensmetropoler som New York. Der har graffitikunst spilt en sentral rolle i å gjøre byrommene mer attraktive, forklarer Morten.

Se denne videoen om hvordan UGANG-prosjektet har vært med på å endre Drammen:

Ønsker å gjøre Nymoens Torg til en puls i Kongsberg

Et av de siste prosjektene til Morten er bygget som nylig har fått navnet Quben. Gamle Kongsberg Varehus som først åpnet i 1972. I første etasje har det vært kontinuerlig aktivitet, men nå ønsker Morten å fylle bygget med liv oppover i etasjene.

–I løpet av Kongsberg Agenda hadde vi over 20 arrangementer i bygget her. Drømmen min er å fylle bygget med et bredt spekter av bedrifter og næringer. At Laagendalsposten nå har flyttet inn i andre etasje i bygget er bare første skritt på denne reisen.

–Som mange andre bygg fra 60-og 70-tallet kan Quben fremstå som litt strengt funksjonell og brutalistisk. Dette utrykket ønsker arkitektene å beholde, men vi kommer til å stramme det hele opp litt. Blant annet med å fjerne diverse elementer som er lagt til i nyere tid, forklarer Hotvedt.

Har brannsikret bygget

Nå som Quben skal fylles med en rekke nye leietakere har Morten sett seg nødt til å foreta en gjennomgang av byggets brannsikkerhet. Brannsikringen av hele bygget har blitt gjennomført av Nerpuz brannsikring, et selskap som Morten selv var med på å opprette i 1996.

Les også: Nerpuz resertifiserte bilbransjen i varme arbeider

–Da jeg var med på å starte opp Nerpuz brannsikring husker jeg at vi brukte mer penger på mobiltelefoner enn vi gjorde på å starte opp selskapet. Det var en litt annen tid, mobiltelefoner kostet mye penger den gangen.

–Nå som bygget skal tas mer i bruk er det viktig at vi tar brannsikkerheten på alvor. Hele systemet er gjennomgått og oppdatert etter dagens standard. Så er det jo også litt moro å kunne bruke Nerpuz til dette. I tillegg er de jo en lokal aktør, noe som virkelig er en av mine kjepphester.

Se film av da vi brannsikret Quben: