Vi arrangerer kurs i Varme arbeider på Kongsberg 15. juni 2022.

Kurset tar en arbeidsdag (7,5t). Påmelding via kontaktskjema, mail eller telefon 913 11 272 ( Rune Ottem, kursholder)

Kort begrunnelse for sertifiseringen:

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en sik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider, stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk Brannvernforening.

Sertifikatet er gyldig i fem år, og fornyes ved gjennomføring av nytt kurs.

Kursinnhold:

 • Hva defineres som varmt arbeid?
 • Brannteori
 • Lov og forskrifter
 • Sikkerhetsutstyr
 • Generell sikkerhet (SJA)
 • sikkerhet før, under og etter arbeidet
 • Slukkeøvele
 • avsluttende teoretisk prøve

«Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiler forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførele av denne typee arbeid»

Rune Ottem , kursholder

Et sikkert vårtegn! Russefeiringen er i gang! Nerpuz Brannsikring er stolt sponsor av russebussen » Makspuls».

Vi har levert riktig slukke-utstyr og gitt opplæring på bruk, slik at mannskapet om bord er bedre rustet dersom et branntilløp skal oppstå.

Vi ønsker russen en trygg og god feiring!!

Nerpuz Brannsikring er stolt sponsor av russebussen «Makspuls». De er nå utstyrt med godkjente brannslukkere, og fått opplæring i hvordan de skal håndtere dette ved et eventuelt branntilløp i bussen. Vi ønsker russen er trygg og god feiring!

Vi gjennomførte denne uken evakuering og brannøvelse for ca 100 studenter ved Studentsamskipnaden i Sør- Øst Norge, avdeling Kongsberg. Alle studentene fikk praktisk trening i bruk av brannslukningsapparater. Studentene ga inntrykk av dette var et positivt og lærerikt tiltak, og de fleste forsøkte seg med stor iver. Nerpuz kommer til å gjennomføre tilsvarende øvelser ved Studentsamskipnaden 2 ganger i året fremover.

Studentsamskipnaden på Kongsberg tar brannsikkerhet på alvor.

Quality Hotell Grand tar brannsikkerheten på alvor. Vi har ett tett og godt samarbeid med hotellet. Sist uke fuget vi rundt nye branngardiner. Dersom det blir brann på kjøkken, vil branngardinene senkes for å forhindre videre spredning. Det er imidlertid viktig at det er helt tett og ved bruk av brannsikker fugemasse sikres dette.

Vår dyktige avdelings-leder og brannsikringsmontør i full sving med å fuge rundt branngardin inn mot kjøkken,

Nerpuz AS har bistått Fire-Doc AS med uttesting av deres digitaliserings-prosjekt. Dette programmet ivaretar både lovpålagt ekstern kontroll av håndslokkere og brannslanger, og internkontroll for deres kunder. Med skanning av en QR-kode direkte i fra den enheten som skal kontrolleres , kommer man rett inn i en sjekkliste som genererer en rapport. Teknikerne i Nerpuz vil således spare mye tid. På denne måten vil de få en langt bedre oversikt over hvert enkelt bygg, -alt samlet på en smart telefon. Teknikerne i Nerpuz har så langt lagt inn hele 200 bygg i Fire-Doc programmet og dette omfatter mer enn 2000 slokkeenheter.

Preben Larsen, service-tekniker i Nerpuz er alltid imøtekommende og blid.

«Trygt • Enkelt • Tidsbesparende»

Mona Rønning ( HR -og markedsansvarlig)

Vi arrangerer kurs i Varme arbeider nå i mars. Kurset tar en arbeidsdag (7,5 t), men kan også holdes over to kvelder.

Nærmere dato kommer etter interesse og ønske.

Kort begrunnelse for sertifiseringen:

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider, stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk Brannvernforening.

Sertifikater er gyldig i fem år, og fornyes ved gjennomføring av nytt kurs.

Kursinnhold:

 • Hva defineres som varmt arbeid?
 • Brannteori
 • Lover og forskrifter
 • Sikkerhetsutstyr
 • Generell sikkerhet (SJA)
 • Sikkerhet før, under og etter arbeidet
 • Slukkeøvelse
 • Avsluttende teoretisk prøve

Kursholder legger stor vekt på både interesse og engasjement i fra deltakerne.

Ta gjerne kontakt via kontaktskjema, mail eller telefon så finner vi en løsning som passer dere!

rune.ottem@nerpuz.no eller på telefon 913 11 272

Kursholder Rune Ottem har god erfaring innenfor bransjen og som kursholder

«Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid»

Rune Ottem (kursholder)

Nerpuz AS har hatt oppdrag med branntetting på Kongsberg Sykehus. Vi utførte først tetting av brannceller i akuttmottaket, og deretter i prosessen med installering av ny MR-maskin.

Prosjektet har strenge krav til både brannisolering av ny stålbæring og branntetting av rør-, kabel og kanalgjennomføringer.

Vi takker RVS AS for oppdraget.

Nerpuz As har gjennomført en vellykket brannøvelse for de ansatte ved Toyota Hokksund.

Temaet denne kvelden var både teoretisk- og praktisk øvelse. Instruktørene Knut Rønning og Rune Ottem har lang erfaring innenfor brannvern og kursvirksomhet.

Vi gikk igjennom internkontroll og branninstruks for objektet. Den praktiske delen av øvelsen ble gjennomført med evakuering av øvings-dukke i en røyklagt verkstedhall.

De ansatte viste stor iver og interesse, og er nå bedre forberedt dersom det skulle oppstå en brann.

Den ideelle øvelsen er etter min vurdering en kombinasjon av teori og praktisk trening. Man kan rett og slett ikke få trent nok.

Knut Rønning, instruktør