Vi arrangerer kurs i Varme arbeider nå i mars. Kurset tar en arbeidsdag (7,5 t), men kan også holdes over to kvelder.

Nærmere dato kommer etter interesse og ønske.

Kort begrunnelse for sertifiseringen:

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider, stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk Brannvernforening.

Sertifikater er gyldig i fem år, og fornyes ved gjennomføring av nytt kurs.

Kursinnhold:

  • Hva defineres som varmt arbeid?
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Sikkerhetsutstyr
  • Generell sikkerhet (SJA)
  • Sikkerhet før, under og etter arbeidet
  • Slukkeøvelse
  • Avsluttende teoretisk prøve

Kursholder legger stor vekt på både interesse og engasjement i fra deltakerne.

Ta gjerne kontakt via kontaktskjema, mail eller telefon så finner vi en løsning som passer dere!

rune.ottem@nerpuz.no eller på telefon 913 11 272

Kursholder Rune Ottem har god erfaring innenfor bransjen og som kursholder

«Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid»

Rune Ottem (kursholder)

Nerpuz AS har hatt oppdrag med branntetting på Kongsberg Sykehus. Vi utførte først tetting av brannceller i akuttmottaket, og deretter i prosessen med installering av ny MR-maskin.

Prosjektet har strenge krav til både brannisolering av ny stålbæring og branntetting av rør-, kabel og kanalgjennomføringer.

Vi takker RVS AS for oppdraget.

Nerpuz As har gjennomført en vellykket brannøvelse for de ansatte ved Toyota Hokksund.

Temaet denne kvelden var både teoretisk- og praktisk øvelse. Instruktørene Knut Rønning og Rune Ottem har lang erfaring innenfor brannvern og kursvirksomhet.

Vi gikk igjennom internkontroll og branninstruks for objektet. Den praktiske delen av øvelsen ble gjennomført med evakuering av øvings-dukke i en røyklagt verkstedhall.

De ansatte viste stor iver og interesse, og er nå bedre forberedt dersom det skulle oppstå en brann.

Den ideelle øvelsen er etter min vurdering en kombinasjon av teori og praktisk trening. Man kan rett og slett ikke få trent nok.

Knut Rønning, instruktør