Kurs og opplæring

HMS kurs

For å sikre et godt arbeidsmiljø på alle plan, er ledere og verneombud pålagt kursing innen HMS etter Arbeidsmiljøloven. Kursene vi tilbyr gir deg grunnleggende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen – både gjennom dagskurs og omfattende 40-timers kurs.

Etter kursene vil du, som leder, eller verneombud, ha fått grunnleggende kunnskaper om HMS, slik at du kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

HMS kurs

For å sikre et godt arbeidsmiljø på alle plan, er ledere og verneombud pålagt kursing innen HMS etter Arbeidsmiljøloven. Kursene vi tilbyr gir deg grunnleggende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen – både gjennom dagskurs og omfattende 40-timers kurs.

Etter kursene vil du, som leder, eller verneombud, ha fått grunnleggende kunnskaper om HMS, slik at du kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Brann- og sikkerhetsopplæring

Den som skal bruke arbeidsutstyr eller utfører arbeidsoppgaver som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Brann- og sikkerhetsopplæring

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Nettbaserte kurs

Nedenfor finner du en oversikt over alle våre nettbaserte kurs. Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss!