Brann- og sikkerhetsopplæring

Brann- og slukkeøvelse

 • Kurslengde

  1-2 timer – Tilpasses brukerens behov

 • Antall personer

  Tilpasses etter ønske

 • Kursholder

  Rune Ottem, Autorisert instruktør

Et praktisk brann- og slukke-kurs som gir utøveren viktig kunnskap og trygghet, forbundet med håndtering av brann og bruken av slukkemiddler. På kurset vil det bli satt fokus på at du blir kjent med faremomenter og begrensninger forbundet med brann. Slik har du en forutsetning til å handle rasjonelt, hvis det skulle oppstå en kritisk situasjon som selvsagt ikke er planlagt. Det er lagt stor vekt på risikovurderinger, samt det å ha en plan for uforutsatte hendelser.

Kurset er i utgangspunktet lagt opp som en praksisdel til de som har tatt kurs i Varme Arbeider på nett eller webinar, men egner seg også fint til alle som trenger en obligatorisk brannøvelse.

Agenda for kurset:

 • Brann og slukketeori (kortversjonen).
 • Sikkerhet og risikovurdering.
 • Praktisk slukking av brann i slukkekar.

Samtlige deltakere få utstedt kursbevis etter gjennomført øvelse.
(Kursbeviset vil fungere som dokumentert øvelse for f.eks. Varme Arbeider kurset i 2 år.)

Sertifisering Varme arbeider

 • Kurslengde

  7,5 timer

 • Antall personer

  Inntil 20 stk.

 • Kursholder

  Rune Ottem, Autorisert instruktør

 • Målgruppe

  Alle som utfører arbeider hvor det benyttes arbeidsmetoder, arbeidsverktøy og -utsyr som generer gnister og varme som kan føre til brann.

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.

Sertifikater er gyldig i fem år, og fornyes ved gjennomføring av nytt kurs.

Kursinnhold:

 • Hva defineres som varmt arbeid?
 • Brannteori
 • Lover og forskrifter
 • Sikkerhetsutstyr
 • Generell sikkerhet (SJA).
 • Sikkerhet før, under og etter arbeidet
 • Slukkeøvelse
 • Avsluttende teoretisk prøve

Kursholder legger stor vekt på interesse og engasjement i fra deltakerne.

Varme arbeider på nett

 • Kurslengde

  ca. 4 timer

 • Målgruppe

  Alle som utfører arbeider hvor det benyttes arbeidsmetoder, arbeidsverktøy og -utsyr som generer gnister og varme som kan føre til brann.

Kurset er godkjent av Norsk Brannvernforening og er basert på film, animasjon og aktiv deltakelse. Gjennom presentasjon av realistiske hendelser, arbeidsoppgaver, gjennomgang av rutiner og risikovurderinger tilknyttet utførelse av varme arbeider, vil du tilegne deg nyttig kunnskap og gode holdninger. Kurset tar for seg sertifiseringsordningen, regelverk, brann- og slukketeori og førstehjelp ved brannskade. Målet med kurset er at du skal lære deg brannforebyggende tiltak ved alle typer varme arbeider slik at brann ikke oppstår.

Etter bestått eksamen, må du gjennomføre en praktisk slukkeøvelse og få den dokumentert. Når vi har mottatt dokumentasjon på gjennomført slukkeøvelse, får du tilsendt sertifikat for varme arbeider (slukkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de to siste årene eller innen 3 måneder etter at dette kurset er gjennomført). Dokumentasjon på gjennomført slukkeøvelse sendes til post@e-læring.com innen tre måneder etter bestått kurs.

Merk deg dette før du starter:

Kurset må fullføres innen 30 dager etter at det er påbegynt, og har en avsluttende eksamen du må bestå. Inkludert i kurset er inntil tre eksamensforsøk. Du har 45 minutter til rådighet på eksamen. Du må sende dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse innen 3 måneder etter gjennomført kurs.