Branntetting og brannisolering

Branntetting

Vi branntetter gjennomføringer i brannvegger med mørtelbaserte tettinger eller fuging. Vi utfører oppdrag på nybygg og i forbindelse med rehabilitering av både næringsbygg og private boliger.

Branntetting

Vi branntetter gjennomføringer i brannvegger med mørtelbaserte tettinger eller fuging. Vi utfører oppdrag på nybygg og i forbindelse med rehabilitering av både næringsbygg og private boliger.

Brannmaling

Brannmaling er godkjent til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner opp til brannmotstand R 90 (A90). Malingen legges normalt i tykkelse fra 0,5 til 4 mm, avhengig av krav til brannmotstand (se § 7-23 tabell i REN veiledning til teknisk forskrift), type stålprofil og dens lastutnyttelse. Vi utfører oppdrag på nybygg, og i forhold til rehabilitering av både næringsbygg og private boliger.

Brannmaling

Brannmaling er godkjent til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner opp til brannmotstand R 90 (A90). Malingen legges normalt i tykkelse fra 0,5 til 4 mm, avhengig av krav til brannmotstand (se § 7-23 tabell i REN veiledning til teknisk forskrift), type stålprofil og dens lastutnyttelse. Vi utfører oppdrag på nybygg, og i forhold til rehabilitering av både næringsbygg og private boliger.

Brannisolering

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner. Stålbeskyttelse er delt inn i kategoriene myke løsninger, og harde plater. Vi utfører oppdrag på nybygg og i forhold til rehabilitering av både næringsbygg og private boliger.

Brannisolering

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner. Stålbeskyttelse er delt inn i kategoriene myke løsninger, og harde plater. Vi utfører oppdrag på nybygg og i forhold til rehabilitering av både næringsbygg og private boliger.