Kontroll og service

Kontroll og service av slukkeutstyr

For at brannsikkerheten skal være best mulig, er det viktig å utføre regelmessig kontroll og service på slukkeutstyret. Ifølge internkontrollforskriften skal eier/bruker utføre regelmessig kontroll på eget utstyr. All service utover det, skal utføres en gang i året av godkjent personell med kompetansebevis.

Bruker/eier skal følge gjeldende regelverk for tilfredsstillende service og vedlikehold. Det kan være myndighetskrav, interne instrukser, krav i forsikrings avtaler, eller instrukser gitt av leverandørene av maskiner og utstyr. All service blir dokumentert i henhold til internkontrollforskriften.

Kontroll og service av slukkeutstyr

For at brannsikkerheten skal være best mulig, er det viktig å utføre regelmessig kontroll og service på slukkeutstyret. Ifølge internkontrollforskriften skal eier/bruker utføre regelmessig kontroll på eget utstyr. All service utover det, skal utføres en gang i året av godkjent personell med kompetansebevis.

Bruker/eier skal følge gjeldende regelverk for tilfredsstillende service og vedlikehold. Det kan være myndighetskrav, interne instrukser, krav i forsikrings avtaler, eller instrukser gitt av leverandørene av maskiner og utstyr. All service blir dokumentert i henhold til internkontrollforskriften.

Brannsikring av frityr-, koke-
og steke-innretninger

Automatiske slukkeanlegg

Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og steke-innretninger, hvor det benyttes olje eller fett, skal ha automatisk slukkeanlegg. Slukkeanlegget skal kunne løses ut, både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivering av anlegget. Slukkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slukking.

Slukkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og steke-innretninger, også minimum dekke ventilasjons-hette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav. Ytelsen til slukkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Håndslukkere

I tillegg til automatisk slukkeanlegg, er det krav til manuelt håndslukkeapparat. Apparatet skal være minimum 6 liter, av brannklasse 75F, samt testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3. Plassering av slukker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig. Håndslukker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Brannsikring av frityr-, koke-
og steke-innretninger

Automatiske slukkeanlegg

Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og steke-innretninger, hvor det benyttes olje eller fett, skal ha automatisk slukkeanlegg. Slukkeanlegget skal kunne løses ut, både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivering av anlegget. Slukkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slukking.

Slukkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og steke-innretninger, også minimum dekke ventilasjons-hette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav. Ytelsen til slukkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Håndslukkere

I tillegg til automatisk slukkeanlegg, er det krav til manuelt håndslukkeapparat. Apparatet skal være minimum 6 liter, av brannklasse 75F, samt testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3. Plassering av slukker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig. Håndslukker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Kontroll og dokumentasjon av fungerende nødlys

Eier av bygget har ansvar for at nød- og ledelys fungerer

Alle byggverk skal ha utganger som sørger for rask og sikker evakuering. Det er eier av bygget som har ansvaret for å følge opp krav som stilles til nødlys, samt å sørge for at feil og mangler blir utbedret.

Kontrollrutiner

Eier/bruker har det daglige visuelle ansvaret for at nød- og ledelys fungerer, samt den månedlige kontrollen, som skal dokumenteres. Den årlige kontrollen skal utføres av kompetent personell, og skal også dokumenteres. Utbedringer som innbærer f.eks. utskifting av armaturer, skal utføres av autorisert elektriker.

Kontroll og dokumentasjon av fungerende nødlys

Eier av bygget har ansvar for at nød- og ledelys fungerer

Alle byggverk skal ha utganger som sørger for rask og sikker evakuering. Det er eier av bygget som har ansvaret for å følge opp krav som stilles til nødlys, samt å sørge for at feil og mangler blir utbedret.

Kontrollrutiner

Eier/bruker har det daglige visuelle ansvaret for at nød- og ledelys fungerer, samt den månedlige kontrollen, som skal dokumenteres. Den årlige kontrollen skal utføres av kompetent personell, og skal også dokumenteres. Utbedringer som innbærer f.eks. utskifting av armaturer, skal utføres av autorisert elektriker.