Russefeiringen er i gang :-)

Et sikkert vårtegn! Russefeiringen er i gang! Nerpuz Brannsikring er stolt sponsor av russebussen » Makspuls».

Vi har levert riktig slukke-utstyr og gitt opplæring på bruk, slik at mannskapet om bord er bedre rustet dersom et branntilløp skal oppstå.

Vi ønsker russen en trygg og god feiring!!