Sertifiserings-kurs i Varme arbeider

Vi arrangerer kurs i Varme arbeider nå i mars. Kurset tar en arbeidsdag (7,5 t), men kan også holdes over to kvelder.

Nærmere dato kommer etter interesse og ønske.

Kort begrunnelse for sertifiseringen:

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider, stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk Brannvernforening.

Sertifikater er gyldig i fem år, og fornyes ved gjennomføring av nytt kurs.

Kursinnhold:

  • Hva defineres som varmt arbeid?
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Sikkerhetsutstyr
  • Generell sikkerhet (SJA)
  • Sikkerhet før, under og etter arbeidet
  • Slukkeøvelse
  • Avsluttende teoretisk prøve

Kursholder legger stor vekt på både interesse og engasjement i fra deltakerne.

Ta gjerne kontakt via kontaktskjema, mail eller telefon så finner vi en løsning som passer dere!

rune.ottem@nerpuz.no eller på telefon 913 11 272

Kursholder Rune Ottem har god erfaring innenfor bransjen og som kursholder

«Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid»

Rune Ottem (kursholder)