Tag Archive for: intrenkontroll

Nerpuz AS har bistått Fire-Doc AS med uttesting av deres digitaliserings-prosjekt. Dette programmet ivaretar både lovpålagt ekstern kontroll av håndslokkere og brannslanger, og internkontroll for deres kunder. Med skanning av en QR-kode direkte i fra den enheten som skal kontrolleres , kommer man rett inn i en sjekkliste som genererer en rapport. Teknikerne i Nerpuz vil således spare mye tid. På denne måten vil de få en langt bedre oversikt over hvert enkelt bygg, -alt samlet på en smart telefon. Teknikerne i Nerpuz har så langt lagt inn hele 200 bygg i Fire-Doc programmet og dette omfatter mer enn 2000 slokkeenheter.

Preben Larsen, service-tekniker i Nerpuz er alltid imøtekommende og blid.

«Trygt • Enkelt • Tidsbesparende»

Mona Rønning ( HR -og markedsansvarlig)