Tjenester

Kontroll og service

For at brannsikkerheten skal være best mulig, er det ulike kontroller som må utføres. Noen av disse kontrollene må utføres av kompetent personell. Med lang erfaring innen brannsikring, hjelper vi deg, og utfører kontroll og service av slokkeutstyr og nødlys, samt brannsikring av frityr-, koke- og steke-innretninger.

Kontroll og service

For at brannsikkerheten skal være best mulig, er det ulike kontroller som må utføres. Noen av disse kontrollene må utføres av kompetent personell. Med lang erfaring innen brannsikring, hjelper vi deg, og utfører kontroll og service av slokkeutstyr og nødlys, samt brannsikring av frityr-, koke- og steke-innretninger.

Branntetting og -isolering

Branntetting skal hindre spredning av varme og røyk som oppstår ved brann i bygninger. Ved slikt arbeid reduseres sannsynligheten for tap av liv og helse. Vi utfører forebyggende arbeid som branntetting, brannisolering og brannmaling; Dette er faktorer som kan være avgjørende for utfallet ved en eventuell brann.

Branntetting og -isolering

Branntetting skal hindre spredning av varme og røyk som oppstår ved brann i bygninger. Ved slikt arbeid reduseres sannsynligheten for tap av liv og helse. Vi utfører forebyggende arbeid som branntetting, brannisolering og brannmaling; Dette er faktorer som kan være avgjørende for utfallet ved en eventuell brann.

Prosjektering

Prosjektering er i hovedsak hvilke krav som stilles til brannsikring av ulike bygg, og hvordan dette bør løses. En bolig må brannsikres annerledes enn et kjøpesenter – naturligvis finnes det også derfor ulike krav til forskjellige type bygg.

Vi hjelper deg med enkel brannprosjektering, samt med slokkeanlegg for storkjøkken.

Prosjektering

Prosjektering er i hovedsak hvilke krav som stilles til brannsikring av ulike bygg, og hvordan dette bør løses. En bolig må brannsikres annerledes enn et kjøpesenter – naturligvis finnes det også derfor ulike krav til forskjellige type bygg.

Vi hjelper deg med enkel brannprosjektering, samt med slokkeanlegg for storkjøkken.

Yrkeshygiene

Sertifisert fukt- og radonmåling

Ved fuktskader kan det dannes muggsopper som kan være svært skadelig for mennesker og miljø. Det er viktig å utbedre skaden så fort som mulig for å hindre spredning i både materialer og luft. Vi utfører målinger og fremmer forslag til tiltak.

Statens strålevern anbefaler at radonverdier holdes så lave som mulig i alle boliger. Vi utfører en kvalifisert radonmåling med en godkjent rapport. Vi gir råd til tiltak som bør gjøres når verdier overskrider 100Bq/m3 (grenseverdi).

Yrkeshygiene

Sertifisert fukt- og radonmåling

Ved fuktskader kan det dannes muggsopper som kan være svært skadelig for mennesker og miljø. Det er viktig å utbedre skaden så fort som mulig for å hindre spredning i både materialer og luft. Vi utfører målinger og fremmer forslag til tiltak.

Statens strålevern anbefaler at radonverdier holdes så lave som mulig i alle boliger. Vi utfører en kvalifisert radonmåling med en godkjent rapport. Vi gir råd til tiltak som bør gjøres når verdier overskrider 100Bq/m3 (grenseverdi).

Arbeidsmiljø

Sertifisert faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer i forhold til psykososiale problemstillinger, og hvor det er påstand om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken. Kvalifisert undersøkelse av godkjent faktaundersøker.

Fordelene med en objektiv vurdering av arbeidsmiljøet er å gi best mulig støtte til arbeidsgiver i forhold til styringsrett og arbeidstaker i forhold til medvirkningsplikten til et godt og gjenopprettende arbeidsmiljø. Rapporten i fra en faktaundersøkelse kan danne et godt grunnlag for arbeidsgiveres videre saksbehandling.

Faktaundersøker er godkjent av Arbeidsmiljøspesialistene.

Arbeidsmiljø

Sertifisert faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer i forhold til psykososiale problemstillinger, og hvor det er påstand om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken. Kvalifisert undersøkelse av godkjent faktaundersøker.

Fordelene med en objektiv vurdering av arbeidsmiljøet er å gi best mulig støtte til arbeidsgiver i forhold til styringsrett og arbeidstaker i forhold til medvirkningsplikten til et godt og gjenopprettende arbeidsmiljø. Rapporten i fra en faktaundersøkelse kan danne et godt grunnlag for arbeidsgiveres videre saksbehandling.

Faktaundersøker er godkjent av Arbeidsmiljøspesialistene.

Internkontroll

Vi bistår brannvernledelse på bygget med å dokumentere status med tanke på det forebyggende brannvernarbeidet. Dette gjelder alt i fra dokumentasjon til branntetting, sikring av varsling, brannceller og rømningsveier.

Internkontroll

Vi bistår brannvernledelse på bygget med å dokumentere status med tanke på det forebyggende brannvernarbeidet. Dette gjelder alt i fra dokumentasjon til branntetting, sikring av varsling, brannceller og rømningsveier.