Tag Archive for: internkontroll

Nerpuz avholdt evakuerings-øvelse ved SiBu sine student-hybler i Stasjonsbakken på Kongsberg.

Vi arrangerer kurs i Varme arbeider på Kongsberg og i Larvik!

Kurset tar en arbeidsdag (7,5t). Påmelding via kontaktskjema, mail eller telefon 913 11 272 ( Rune Ottem, kursholder)

Kort begrunnelse for sertifiseringen:

Alle som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, samt kunne utføre arbeidet på en sik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider, stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av denne type arbeid. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk Brannvernforening.

Sertifikatet er gyldig i fem år, og fornyes ved gjennomføring av nytt kurs.

Kursinnhold:

  • Hva defineres som varmt arbeid?
  • Brannteori
  • Lov og forskrifter
  • Sikkerhetsutstyr
  • Generell sikkerhet (SJA)
  • sikkerhet før, under og etter arbeidet
  • Slukkeøvele
  • avsluttende teoretisk prøve

«Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiler forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførele av denne typee arbeid»

Rune Ottem , kursholder

Nerpuz AS har bistått Fire-Doc AS med uttesting av deres digitaliserings-prosjekt. Dette programmet ivaretar både lovpålagt ekstern kontroll av håndslokkere og brannslanger, og internkontroll for deres kunder. Med skanning av en QR-kode direkte i fra den enheten som skal kontrolleres , kommer man rett inn i en sjekkliste som genererer en rapport. Teknikerne i Nerpuz vil således spare mye tid. På denne måten vil de få en langt bedre oversikt over hvert enkelt bygg, -alt samlet på en smart telefon. Teknikerne i Nerpuz har så langt lagt inn hele 200 bygg i Fire-Doc programmet og dette omfatter mer enn 2000 slokkeenheter.

Preben Larsen, service-tekniker i Nerpuz er alltid imøtekommende og blid.

«Trygt • Enkelt • Tidsbesparende»

Mona Rønning ( HR -og markedsansvarlig)